samen

Hoe kan het dat iedereen toch wel erkent dat er een hele hoop dingen op onze wereld kunnen verbeteren, maar dat we toch maar geen grip op de situatie kunnen krijgen ?

 

Er is hongersnood en veel onrecht op de aarde,  criminaliteit lijkt er gewoon bij te horen, economisch botert het her en der totaal niet, er zijn grote spanningen tussen diverse naties, oorlogen zijn daarvan het gevolg enz. enz.

 

Wij zijn de enige soort op aarde met de intelligentie om onze samenleving en leefomstandigheden te veranderen, dan hebben we toch ook voldoende intelligentie om daar beheerst mee om te gaan ?

 

Het is aan onze soort om te zorgen dat de aarde een voor alle levende wezens leefbare plek blijft, immers: zonder ons had dat ook zo geweest, de mens heeft zelf het grootste aandeel in de veranderingen in zijn leefomgeving.

 

Bewustwording van onze plaats is belangrijk, het is niet: de natuur én wij, of wij én de natuur, dankzij de natuur bestáán wij juist (korter dan welke soort ook ter aarde): wij zijn een product én onderdeel van de natuur.